Jakie są prognozy na następny rok w Porcie Gdańskim

Prognozy na następny rok w Porcie Gdańskim

Prognozy na kolejny rok w Porcie Gdańskim

Minione lata bardzo rozpuściły zarządzających portem w Gdańsku – przecież co rok padały nowe rekordy jeżeli chodzi o wyniki finansowe albo przeładunki. Nawet rok poprzedni, pomimo tego że że oceniany jako ciężki dla całej branży dał jednak blisko 11-procentowy wzrost przeładunków, i to mimo panującego kryzysu na rynku kontenerowym. Władze portu postawiły bowiem na dużą uniwersalność, dzięki czemu mniejsze obroty w jednej z grup produktów mogą zostać zrekompensowane przez inną grupę. Przez to nie ma obaw o to, że jedno załamanie będzie wywierało jakiś bardziej znaczący wpływ na port i jego kondycję, a on sam będzie znacznie odporniejszy na rynkowe zawirowania. Spory ilościowy spadek był w minionym roku w przeładunku kontenerów, jak się jednak w ostatecznym rozrachunku okazało, ich ciężar był większy niż rok wcześniej, za to bardzo duża, na prawie 20 procent dynamika wystąpiła przy obsłudze paliw. Na przyszły rok zamierzenia są rzecz jasna też całkiem spore, ale zarząd portu będzie zadowolony, jak utrzymać się uda poziomy z roku 2015.

W chwili obecnej ciężko jednak będzie określić, w którą stronę będzie się rozwijać ogólna sytuacja na rynkach światowych i jakie to będzie miało przełożenie na sytuację w porcie. Prognozuje się, że Azjatyckie kraje w dalszym ciągu będą pogrążone w sporej recesji, więc spodziewać się można dalszych spadków lub ewentualnie utrzymania aktualnego poziomu. Lecz w coraz większym stopniu rozwija się eksport z naszego kraju, i to właśnie on może się stać siłą napędową na kolejny rok. Zwiększająca się ilość firm zajmuje się dystrybucją towarów z branży FMCG, jakie transportuje się w kontenerach, włodarze portu bardzo także liczą na branżę produkująca meble, jaka w ostatnim czasie urosła do światowej potęgi. Trochę ciężko z kolei będzie wysnuwać jakiekolwiek prognozy jeżeli będzie chodzić o paliwa. Wprawdzie w ubiegłym roku pomimo sporych spadków cen odnotowany został wysoki poziom przeładunków gazu oraz ropy, lecz wyciąganie jakichkolwiek wniosków z tego na nadchodzący rok jest naprawdę ryzykowne. Niestety paliwowy rynek w dużym stopniu zależy od polityki, tak więc ciężko tu będzie robić jakiekolwiek założenia.