Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu w Gdańsku

Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu w Gdańsku

Port Gdański w ostatnich latach się rozwija na wielu płaszczyznach, kolejne projekty zaczynają powstawać nie tylko na terenie portu, ale będą także obejmować pobliską infrastrukturę. W ostatnich latach naprawdę sporo wysiłku ale też środków przeznaczono w modernizację i rozbudowę linii dochodzących do portu. Jest to zupełnie zrozumiałe, bowiem powiększenie możliwości rozładunkowych powinno iść w parze z możliwością obsłużenia transportu kontenerów w głąb lądu – brak odpowiednich połączeń kolejowych albo drogowych stanowić tutaj nie może ograniczenia. Z tego też powodu spora ilość inwestycji na terenie Gdańska już w ostatnim czasie ukończono, lecz dużo też czeka na swoją kolejkę. W szczególności duży nacisk jest kładziony na gruntowną rozbudowę kolejowych połączeń, jakie w związku z dynamicznym rozwojem portu zwyczajnie zaczęły nie dawać rady. Dlatego też przykładowo ruszył projekt modernizacji trasy z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego, który obejmował prace przy moście nad Wisłą oraz przy dwutorowej linii kolejowe, całość tej inwestycji została wyceniona na 370 milionów złotych.

Pierwsze pociągi na nowo wybudowanej trasie zaczęły kursować w drugie połowie stycznia, i robić to aktualnie mogą znacznie szybciej niż dotychczas. Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu GdańskiegoPrzed pracami modernizacyjnymi pociągi mogły się poruszać z największą prędkością dwudziestu km/h, w chwili obecnej jest to kilka razy więcej. Razem ze wszystkimi pracami poprawiony również został transport rzeką przepływającą pod mostem. Dzięki dużemu podniesieniu konstrukcji obecnie pod mostem mogą przepływać dużo dłuższe jednostki pływające. Obecnie będzie możliwe transportowanie nawet trzech poziomów kontenerów na barce, co znacząco usprawni żeglowanie na tej trasie. Aby poprawić poziom bezpieczeństwa most został też odpowiednio oświetlony. Opisywana rozbudowa ma bardzo duże znaczenie dla rejonu Gdańska. Niedawno uruchomiona do użytku trasa 226 sporo zwiększy możliwości przepustowe pomiędzy Portem a Pruszczem Gdańskim kilka razy, a poza tym pozwoli na jazdę dużo cięższych składów niż do tej pory. I najprawdopodobniej nie jest to koniec, bo są planowane kolejne projekty mające jeszcze bardziej poprawić infrastrukturę w tamtym rejonie.
.