Archiwa tagu: bocznica kolejowa portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Chyba żaden z nowoczesnych portów nie będzie miał szans na rozwój, jeśli nie będą do niego doprowadzone odpowiednie dojazdowe trasy, i to nie tylko drogowe ale także pociągowe. Póki co kolejowa infrastruktura pozostawia naprawdę sporo do życzenia, w szczególności na terenach portowych jeszcze pozostało sporo do wykonania w tych obszarach. Jeżeli chodzić będzie o Trójmiasto, to tu dużo lepiej wypada pod tym względem Gdański Port. Na samym początku bieżącego roku oddano do użytku linię 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Dodatkowo w trakcie budowy jest kolejny tor tej trasy, dzięki czemu już od września składy będą mogły jeździć w obie strony, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu składów na dobę. Zamierzenia są jeszcze większe, gdyż zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Portu Gdańskiego docelowa przepustowość trasy będzie większa od obecnej sześciokrotnie. Z tego też powodu już w chwili obecnej prowadzonych jest parę bardzo ważnych inwestycji, które mają pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kilka następnych będzie w trakcie konsultacji społecznych, projektowania czy gromadzenia niezbędnych zezwoleń.

Podobnie duży zakres wykonywanych projektów jest na terenie Portu w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować swoją infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na obsługę sporo dłuższych oraz cięższych pociągów niż w chwili obecnej, bo aż długich na 740 metrów. Zrealizowana przy okazji porządna przebudowa systemów sterujących przyczyni się z kolei do znacznego wzrostu bezpieczeństwa, a także znacząco poprawi jakość obsługi przejazdów na obszarze portu. Jednym z dużych projektów, które by mogły znacząco na sporo lat poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest modernizacja dwóch linii przebiegających przez tę miejscowość. W chwili obecnej linie posiadają tylko i wyłącznie po jednym torze, a dodatkowo nie posiadają linii elektrycznej, więc oba z tych obszarów są do zrobienia. Aktualnie projekt ten jest w trakcie studium wykonalności, a po skończeniu tego etapu będzie można przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze rekomendacje i rozwiązania. Planowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji w roku 2021.