Archiwa tagu: transporty multimodalne

Plany na rozwój multimodalnego transportu w najbliższych latach

Rozwojowe plany multimodalnego transportu w Polsce.

Multimodalny transport coraz większym powodzeniem wśród logistyków. Działa on w taki sposób, że cały łańcuch dostawy realizowany jest paroma różnymi metodami, lecz wszystko odbywa się w wygodny i sprawny sposób dla użytkownika. Rozwojowe plany transportu intermodalnego w najbliższych latach.Dynamiczny rozwój takiego transportu to główny priorytet jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co wywnioskować się da po przeczytaniu listu, jaki napisany został do uczestników odbywającego się na terenie Gdańska IV Forum Transportu Multimodalnego. Jednym z głównych założeń, które zostały podjęte jest uzyskanie przed rokiem 2020 udziału transportu w wysokości 6 procent w ogólnym transporcie kolejowym. Ocenia się, że w chwili obecnej poziom ten kształtuje się w wysokości niecałe pięć, ale duża dynamika wzrostu daje duże szanse na to, że planowany cel będzie osiągnięty. Na obecną chwilę rynek transportu intermodalnego jest na stabilnym poziomie, ale jego rozwój cały czas trwa. W dalszym ciągu jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z udziałem wysokości rzędu 50 procent, lecz Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA bez przerwy depczą liderowi po piętach.

Aby cele które się układa zostały uzyskane niezbędne będzie nie tylko większe zainteresowanie odbiorców, ale też odpowiednia infrastruktura techniczna. Z takich też powodów w planowanych pracach na kilka najbliższych lat pojawiło się sporo inwestycji które się wiążą z rozbudową i modernizacją kolejowego systemu. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Kolejowego, jaki został przyjęty we wrześniu ubiegłego roku, przez najbliższe siedem lat planowane jest przeznaczenie blisko siedemdziesiąt miliardów, z czego dwie trzecie będzie pochodzić ze środków unijnych. To właśnie w tym roku jest planowane ukończenie prac związanych z zabudową wszystkich ważnych fragmentów kolejowych szlaków, dzięki czemu powstać powinna nowoczesna sieć o wysokich parametrach technicznych. Dodatkowo dużo pieniędzy jest dedykowane na budowę i wyposażenie terminali oraz centrów logistycznych, a także na nowy tabor. Jest również w planach zmniejszenie opłat za dostęp do kolejowej infrastruktury dla przewoźników oferujących transporty intermodalne, po realizacji niezbędnych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.