Archiwa tagu: wyporność kontenerowców

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Rozmaite urzędy jakie się zajmują przepisami związanymi z transportem morskim zaczynają przykładać coraz większą rolę na sprawy związane z bezpieczeństwem. Już od połowy bieżącego roku w życie będą wchodzić regulacje prawne wiążące się z dokładną kontrolą wagi kontenerów. Zgodnie z ich brzmieniem całkowity obowiązek wykonania tego sprawdzenia spoczywa na podmiocie nadającym ładunek, i odbywało się będzie jeszcze przed załadunkiem. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, lecz problemy te zauważano już znacznie wcześniej, jednak z różnych przyczyn rozwiązania nie wprowadzono w życie. Zgodnie z nowymi wytycznymi praktycznie każdy kto będzie nadawał kontener jest zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego ciężaru i przekazania informacji o tym przewoźnikowi i terminalowi. Wprowadzono także zakaz obsługi kontenerów, jakie nie były zweryfikowane. Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadunkiem na statekSugeruje się na dzień dzisiejszy dwie metody kontroli, więc będą tu możliwości wybrania tego, który będzie bardziej pasował. Pierwszym sposobem będzie zważenie kontenera, który jest już wypełniony przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu, zaś drugi to zmierzenie masy wszystkich towarów i zsumowanie jej z wagą samego kontenera.

Kłopot z podawanymi błędnie wagami od dawna był znany, i długiego czasu też było to dość niebezpieczne. Na pokład pojedynczego kontenerowca jednorazowo może wejść prawie dwadzieścia tysięcy jednostek. Przy takiej liczbie nawet małe różnice w zadeklarowanej masie w stosunku do rzeczywistej spowodować mogą wiele problemów na wodzie. Już niejednokrotnie zdarzały się sytuacje zapadania się kontenerów, kłopoty z utrzymaniem stabilności statków czy także wypadki śmiertelne wśród załogi. W skrajnym przypadku, przy dużych różnicach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może nawet dość do przechyłu i utonięcia jednostki, co już kilkukrotnie w historii się już wydarzyło. Dlatego też branża morska z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, mimo że będą się one wiązać z większym nakładem pracy. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Przez to można żywić nadzieję, że sytuacje które występowały dawniej nie będą się więcej powtarzać.